DELF

DELF (Diplôme d’études en langue française) Kuninkaantien lukiossa

DELF on virallinen ranskan kielitutkinto. Sama tutkinto järjestetään yhtäaikaisesti eri puolilla maailmaa ja diplomi on maailmanlaajuisesti tunnustettu ja hyväksytty osoitus ranskan kielitaidosta.

Kuninkaantien lukiossa kokeet järjestetään eurooppalaisen viitekehyksen kielten taitotasoilla B1 ja B2 kerran vuodessa kevätlukukauden aikana. Lisäksi lukiossamme pyritään järjestämään kokeisiin valmistavat kurssit, joissa harjoitellaan niin suullista kuin kirjallistakin kielitaitoa.

DELF B2 oikeuttaa yliopisto-opintoihin Ranskassa ilman kielitestiä ja DELF B1-todistuksella voi osoittaa virallisesti mitatun kielitaitonsa esim. hakiessaan kesä- tai muuta työtä ulkomailta.

DELF-logo