Lukiodiplomit

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa lukioaikainen erityisosaamisensa ja harrastuneisuutensa kuvataiteessa. Kurssin keskeinen sisältö määräytyy opiskelijan valitseman lukuvuosittain vaihtuvan valtakunnallisen tehtävänannon mukaan. Tehtävät jaetaan opiskelijoille keväällä, ennen uuden lukukauden alkua. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Kurssilla työskennellään tavoitteellisella otteella itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kuvataiteen lukiodiplomi toteutetaan yhden kurssin aikana opettajan valvonnassa. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. Tarkempia ohjeita saat kuvataiteen opettajalta.

 

Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi koostuu näytesalkusta, joka kootaan joko musiikkiprojektista tai lukioaikaisista musiikkiin liittyvistä töistä. Mahdollisia osa-alueita voivat olla laulaminen ja soittaminen, säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi tai musiikin kuuntelu, analysointi ja musiikista kirjoittaminen. Näytesalkku voi kirjallisten osioiden lisäksi sisältää esimerkiksi kuva- tai äänitallenteita sekä partituureja tai nuotteja. Diplomin suoritusohjeista löytyy tarkemmat tiedot mahdollisista sisällöstä sekä suorittamisvaihtoehdoista.

Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Varsinainen lukiodiplomi suoritetaan yhden kurssin laajuisena (MU12).

Lisätietoja ja ohjeita antaa musiikin opettaja Martti Häyrinen.

 

Liikunnan lukiodiplomi

Lukion liikuntadiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan erityisosaamisesta ja liikunnallisista kyvyistä. Lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista: liikuntakykyisyys, liikuntatiedot, erityisosaaminen, portfolio, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot.

Liikuntakykyisyystestit mittaavat mm. yleiskestävyyttä, liikehallintaa ja lihaskuntoa. Liikuntatiedon osuuden opiskelija suorittaa laatimalla tutkielman, jostain liikuntakulttuuriin liittyvästä aiheesta. Erityisosaamista arvioidaan opiskelijan valitsemassa lajissa suoritusnäytteen avulla. Portfolio koostuu mm. opiskelijan oman urheiluharrastuksen kuvauksesta, tavoitteen asettelusta ja itsearvioinnista. Harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen arvioinnin kohteena on mm. opiskelijan aktiivinen harrastustoiminta ja tuntityöskentelyssä esiin tulleet yhteistyötaidot.

Diplomin suorittamiseen vaaditaan vähintään viisi lukion liikuntakurssia.

Diplomin suoritttamisesta järjestetään infotilaisuus, jossa jaetaan suoritusohjeet. Lisätietoa asiasta saat liikunnan opettaja Katja Ilmolta.

 

Median lukiodiplomi

Median lukiodiplomin avulla opiskelija voi antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan. Median lukiodiplomikurssin (MELD5) edellytyksenä on vähintään neljä pohjakurssia: ÄI10 Median maailma ja kolme muuta vapaasti valittavaa koulukohtaista median painotuskurssia. Median lukiodiplomiin (MELD5) kuuluu moniosainen mediatyö, jota opiskelija tekee pääsääntöisesti itsenäisesti. Diplomin tekijöitä ohjaa ja lisätietoja antaa Seija Louhivirta.

Koulukohtaiset painotuskurssit:

ÄI10 Median maailma - viestinnän peruskurssi
ÄI13 Kunkun viestintä
ENA11 Drama Workshop
ENA12 Media Workshop
PS6 Media- ja sosiaalipsykologia
YH6 Ajankohtaista mediassa
MU6 Musiikin teknologia
KU6 Valokuvaus
KU8 Graafinen suunnittelu
KU9 Elokuva
KU10 Animaatio
KU11 Videoblogit
UE6 Uskonnot ja media (valtakunnallinen)
MELD 5 Mediadiplomikurssi (valtakunnallinen)

Ohessa ohjelinkki.