Kunkku Instagramissa

Lukiodiplomit

Lukiossamme on mahdollista suorittaa kuvataiteen, musiikin, median ja liikunnan lukiodiplomeja.

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomi on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttö, joka toteutetaan yhden kurssin aikana (38 tuntia). Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna neljä lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. Lukiodiplomi on lukion soveltava kurssi. Kurssi suoritetaan itsenäisesti opettajan valvonnassa ja kirjallinen tehtävä (essee) kokeenomaisessa tilanteessa koeviikon aikana. Tehtävät jaetaan opiskelijoille keväällä, ennen uuden lukukauden alkua. Tällöin opiskelijalla on riittävästi aikaa tutustua tehtävänantoihin, hankkia aineistoa ja pohtia omia ratkaisujaan.

Kurssin varsinaisesti alkaessa, käydään yhteisesti läpi tehtävät ja arviointiperusteet ja laaditaan aikataulu työskentelyn etenemiselle. Kurssin aluksi kerrataan myös aiemmin opittua ja käsitellään portfoliomuotoiseen työskentelyprosessiin liittyviä huomionarvoisia seikkoja.

Tarkempia ohjeita saat kuvataiteen opettaja Elissa Eriksonilta.

Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi koostuu näytesalkusta, joka kootaan joko musiikkiprojektista tai lukioaikaisista musiikkiin liittyvistä töistä. Mahdollisia osa-alueita voivat olla laulaminen ja soittaminen, säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi tai musiikin kuuntelu, analysointi ja musiikista kirjoittaminen. Näytesalkku voi kirjallisten osioiden lisäksi sisältää esimerkiksi kuva- tai äänitallenteita sekä partituureja tai nuotteja. Diplomin suoritusohjeista löytyy tarkemmat tiedot mahdollisista sisällöstä sekä suorittamisvaihtoehdoista.

Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Varsinainen lukiodiplomi suoritetaan yhden kurssin laajuisena (MU12).

Lisätietoja ja ohjeita antaa musiikin opettaja Martti Häyrinen.

Liikunnan lukiodiplomi

Lukion liikuntadiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan erityisosaamisesta ja liikunnallisista kyvyistä. Lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista: liikuntakykyisyys, liikuntatiedot, erityisosaaminen, portfolio, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot.

Liikuntakykyisyystestit mittaavat mm. yleiskestävyyttä, liikehallintaa ja lihaskuntoa. Liikuntatiedon osuuden opiskelija suorittaa laatimalla tutkielman, jostain liikuntakulttuuriin liittyvästä aiheesta. Erityisosaamista arvioidaan opiskelijan valitsemassa lajissa suoritusnäytteen avulla. Portfolio koostuu mm. opiskelijan oman urheiluharrastuksen kuvauksesta, tavoitteen asettelusta ja itsearvioinnista. Harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen arvioinnin kohteena on mm. opiskelijan aktiivinen harrastustoiminta ja tuntityöskentelyssä esiin tulleet yhteistyötaidot.

Diplomin suorittamiseen vaaditaan vähintään viisi lukion liikuntakurssia.

Diplomin suoritttamisesta järjestetään infotilaisuus, jossa jaetaan suoritusohjeet. Lisätietoa asiasta saat liikunnan opettaja Katja Ilmolta.

Median lukiodiplomi

Median lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Tavoitteena on myös edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista (opetushallituksen ohjeet). Median lukiodiplomikurssin edellytyksenä on vähintään neljän median pohjakurssin suorittaminen, joista ÄI10 Median maailma on pakollinen diplomin suorittajille. Median lukiodiplomikurssi (ME) koostuu julkaistavasta mediatyöstä, työsuunnitelmasta, mediaelämäkerrasta ja esseestä. Diplomin tekijät kokoontuvat säännöllisesti, mutta kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti. Lisätietoja ja ohjeita antaa Seija Louhivirta. Aiheesta järjestetään erillinen infotilaisuus.

Koulukohtaiset painotuskurssit:

ÄI10 Median maailma - viestinnän peruskurssi
ÄI13 Kunkun viestintä
ENA11 Drama Workshop
ENA12 Media Workshop
PS6 Media- ja sosiaalipsykologia
YH6 Ajankohtaista mediassa
MU6 Musiikin teknologia
KU6 Valokuvaus
KU8 Graafinen suunnittelu
KU9 Elokuva
KU10 Animaatio
KU11 Videoblogit

Ohessa ohjelinkki.Kunkku somessa