Painotus

Media ja tietotekniikka

Kuninkaantien lukion painotuksena on media ja tietotekniikka.

Opiskelijat voivat osallistua koulun viestintä- ja mediapainotteisille kursseille, ja yhteistyötä tehdään median tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa. Viestiintään liittyvillä kursseilla pääsee kirjoittamaan blogeja, toimittamaan lehteä sekä tekemään päivityksiä Instagramiin ja Facebookiin. Mediasta voi suorittaa myös lukiodiplomin.

Kaikki koulumme opiskelijat perehdytetään oman tietokoneen käyttöön ensimmäisen vuoden aluksi omalla kurssilla. Tarjolla on myös erilaisia tietotekniikkaan liittyviä kursseja, jotka ovat eritasoisia, mm. kuvankäsittelyä ja erilaista ohjelmointia: peliohjelmointia, scratchia ja javaa. Lisäksi Kunkulla on e-urheilujoukkue, joka on osallistunut tuloksekkaasti pohjoismaiseen toisen asteen koulujen väliseen e-urheiluliigaan.

Kolmen ja neljän hengen opiskelijaryhmät keskustelemassa